Fiskeregler och sportfiske

Du som fiskar är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller fisket. Här hittar du information om tillåtna fisketider, redskap, märkning av fiskeredskap med mera.

Informationsmaterial

  • Fiska!PDF
    Informationsfolder om var och hur du får fiska i Södermanland
  • Fiskeguide 2010PDF
    Fördjupad guide med regler för fisket i Södermanland

Kontakt