Aktuella bränningar

Under 2019 planerar Länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränningar i naturreservaten Askö, Fjällmossen, Magsjötorp och Nynäs.

Säkerheten i fokus

Länsstyrelsen naturvårdsbränningar sker under mycket kontrollerade former och med säkerheten i fokus. Syftet är att gynna växter och djur som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar.

Det är inte säkert att naturvårdsbränningen blir av under året. Om väder- och vindförhållanden inte är bra nog kommer bränningen att skjutas på framtiden.

Kartor

Nedan visas en översiktskarta över varje område.


Karta över brännningsområde Askö

Karta över bränningsområde Askö. Området som ska brännas är ungefär 8 hektar stort och markeras på kartan med en cirkel och en gul polygon.

Karta över brännningsområde Fjällmossen

Karta över bränningsområde Fjällmossen. Grön yta visar området som brändes 2015. Röd yta visar det område där vi planerar att bränna under 2019.

Karta över brännningsområde Magsjötorp

Karta över bränningsområde Magsjötorp. Området som ska brännas är ungefär 6 hektar stort och markeras på kartan med en lila polygon.

Karta över brännningsområde Nynäs

Karta över bränningsområde Nynäs. Rosa polygon visar området där en naturvårdsbränning planeras. Svarta polygoner visar området som brändes 2015.

Kontakt