Granbarkborre i skyddade områden

Sommaren 2017 var torr och sommaren 2018 var extremt torr i stora delar av Sverige och så även i Södermanland. Många träd mår dåligt av torkan och granar som är stressade är extra mottagliga för angrepp från granbarkborre. Den långa varma sommaren har även inneburit att granbarkborren kunnat svärma fler gånger än normalt.

Länsstyrelsens åtgärder

Skötsel och åtgärder i naturreservat ska ske enligt reglerna i reservatens beslut och skötselplaner. Dessa regler är anpassade utifrån vilka naturvärden som finns i just det området. Därför skiljer sig reglerna åt i olika reservat.

Länsstyrelsen i Södermanland kommer i första hand att prioritera åtgärder i reservat som har stora angrepp och höga naturvärden kopplade till gran. Detta för att i möjligaste mån förhindra att höga naturvärden går förlorade.

Vilka åtgärder som Länsstyrelsen kommer att göra i Södermanland kommer att beslutas från fall till fall beroende på områdets förutsättningar, naturvärden, storlek på angrepp och vilka regler som gäller.


Kontakt

Erik Hjortsberg

Enhetschef
Avdelningen för natur och miljö