Naturvårdsbränning i Askö

Under 2018 planerar Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Askö. Reservatet ligger skärgården, utanför Trosa.

Säkerheten i fokus

Länsstyrelsen naturvårdsbränningar sker under mycket kontrollerade former och med säkerheten i fokus. Syftet är att gynna växter och djur som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar. Bränningen i Askö är en del av EU-projektet LIFE Coast Benefit. Ett informationsblad om den planerade bränningen har skickats ut till de som bor inom Askös postnummerområde.

Ladda ner informationsbladet som har skickats till närboende (PDF)

Vilken dag bränningen kommer att ske går inte att säga, utan bestäms med några dagars varsel. Faktorer som väder och vind har stor betydelse för när det är lämpligt att bränna.

Det är inte säkert att naturvårdsbränningen blir av under 2018. Om väder- och vindförhållanden inte är bra nog kommer bränningen att skjutas på framtiden.

Karta

Nedan visas en översiktskarta över Askö och den närmaste omgivningen. Området som ska brännas är ungefär 8 hektar stort och markeras på kartan med en cirkel och en gul polygon.

 

Karta över brännningsområde Askö

Karta över bränningsområde Askö

Kontakt