Skötsel av djur

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta oss om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Den operativa djurskyddskontrollen på regional och lokal nivå sköts av Länsstyrelsen. Vi utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med vårt djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Misstänker du att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen.

Anmäl bristande djurhållning

Djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Ser du ett djur som far illa kan du ringa oss.

Anmäl bristande djurhållning

Djurskyddskontroller

Information om kontroller av att djurskyddslagen.

Djurskyddskontroller

Tillstånd för sällskapsdjur

Om du håller många djur eller exemepvis föder upp hundar och katter kan du behöva tillstånd. Här får du information om när du behöver tillstånd och hur du söker.

Tillstånd för sällskapsdjur

Tillsyn över hundar och katter

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Tillsyn över hundar och katter

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping