Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur. 

Du kan anmäla via webbanmälan nedan eller på telefon 010-223 41 50.

OBS! Begränsad telefontid under vecka 26-33 enligt nedan.
Telefontid: Måndag, onsdag och fredag klockan 09.00-12.00.
Djurskyddsanmälningar kan göras dygnet runt på denna sida.

För att vi ska kunna hantera anmälan måste en adress anges. Är det en adress där det finns flera hushåll måste även namn eller lägenhetsnummer anges. Om detta inte anges kommer anmälan att avskrivas och lämnas utan åtgärd.

Anmälningar enligt lagen om tillsyn av hund och katt tas endast emot via telefon, se telefontider ovan. Du kan inte vara anonym som anmälare i dessa ärenden.

Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer. När du gör en webbanmälan loggas IP-adressen automatiskt av Länsstyrelsen. Även IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Därför kan vi inte garantera full anonymitet vid webbanmälan. Om du inte vill att ditt namn ska finnas med i din anmälan, lämna inga personliga uppgifter i formuläret, alltså inget namn, telefonnummer, adress eller liknande. Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling.

Frågor markerade med (*) måste fyllas i.

Anmälan om misskötsel av djurSaknar djuren tillgång till: *
Multiple selection


HAR du dokumenterat bristerna? Bilder kommer att skickas in:

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping