Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur. 

Du kan anmäla via webbanmälan nedan eller på telefon 010-223 41 50.

OBS! Begränsad telefontid under vecka 26-33 enligt nedan.
Telefontid: Måndag, onsdag och fredag klockan 09.00-12.00.
Djurskyddsanmälningar kan göras dygnet runt på denna sida.

Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Din anmälan skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden och får ett eget diarienummer.

Om du inte vill att ditt namn ska finnas med i din anmälan, lämna inga personliga uppgifter i formuläret, alltså inget namn, telefonnummer, adress eller liknande. Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling.

När du gör en webbanmälan loggas IP-adressen automatiskt av Länsstyrelsen. Även IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Därför kan vi inte garantera full anonymitet vid webbanmälan.

 Frågor markerade med (*) måste fyllas i.

 

Anmälan om misskötsel av djurSaknar djuren tillgång till: *
Multiple selection


HAR du dokumenterat bristerna? Bilder kommer att skickas in:

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping