Krisberedskap

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • Mediciner
 • Förbandslåda
 • Tvättlappar
 • Filtar
 • Sovsäckar
 • Varma kläder
 • Torrvaror
 • Konserver
 • Vattendunkar
 • Friluftskök
 • Batteriradio
 • Ficklampor
 • Stearin- och värmeljus
 • Tändstickor och tändare
 • Brandsläckare
 • Viktiga nummer
 • Kontanter

Flera bra och konkreta tips finns på dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krisberedskapsveckan 2018

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj i syfte att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. I år pågår Krisberedskapsveckan den 28 maj till den 3 juni.

​​​Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Hur väl förberedd är du om något oförutsett händer i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Krisberedskapsveckan går ut på att förbättra människors risk- och ansvarsmedvetenhet, för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar på det sätt vi är vana vid. Det kan hända på grund av att exempelvis extremt väder eller en it-attack drabbar Sverige.

I Södermanlands län anordnar exempelvis Nyköpings kommun en gratis föreläsning om krisberedskap, och i Vingåker och Gnesta finns det möjlighet att få information om krisberedskap och vad en krislåda bör innehålla. Mer information finns hos respektive kommun.           

Broschyr om krisberedskap

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i landet. Utskicket görs på uppdrag av regeringen, som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen finns också på MBS:s webbplats, dinsäkerhet.se.länk till annan webbplats

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommerlänk till annan webbplats.

Se Youtube-film från MSB om broschyren: Snart i brevlådan: Broschyren Om krisen eller kriget kommer  länk till annan webbplats

MSB kontaktcentrum

MSB har ett kontaktcentrum öppet mellan 21 maj och 29 juni. Dit kan du vända dig för frågor om broschyren och kampanjveckan.

Du kan även ställa din fråga via chatt på www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, på sociala medier, via e-post till kontaktcentrum@msb.se samt på telefon 0771-25 22 00. Kontaktcentrum har öppet måndag till fredag.

För privatpersoner finns flera bra och konkreta tips på:

dinsakerhet.selänk till annan webbplats 

Information om Krisberedskapsveckan hos MSBlänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping