23 okt 2019 klocka 09.00 - 12.00

 Fältvandring – Viltskador

Fältvandring viltskador

Vad kan man som odlare göra för att minska risken för skador och hur påverkar viltskador odlingsekonomin?

På uppdrag av Länsstyrelsen organiserar Växtråd en fältvandring om att förebygga viltskador.

Ökande viltskador kan få svåra konsekvenser ekonomiskt på både kort och lång sikt. Även miljömässigt då det ökar risken för övergödning. På Tuvekärr får vi ta del av erfarenheter av att vara en jordbruksarrendator på en gård som lever på jakt. Tuvekärr är en av Jägareförbundets visningsgårdar och på plats finns också deras representant visar bland annat hur man jobbat för att minska viltskador. Träffen riktar sig till lantbrukare i vilttäta områden och vi kommer ta upp ämnen som:

  • Lönsamma grödval
  • Visning av skrämselutrustning
  • Val av växter till viltåkrar
  • Odlingstekniska knep
  • Bra samarbetsformer
  • Med mera

Vi hoppas på stort deltagande med mycket erfarenhetsutbyten!

Datum: 23 oktober 2019, kl. 09:00 – 12:00 (inklusive fika)

Plats: Tuvekärr, 642 95 Flenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan görs senast den 17 oktober till:

William Hellsten, VäxtRåd

Tel. 070-621 81 16

E-post: william@vaxtrad.se

Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna.

Greppa
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Tuvekärr, Flen

KOSTNAD: Aktiviteten är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt