Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

25 sep 2023 klocka 14.00 - 16.30

Fältvandring - anlägg din egen våtmark

Foto Jenny Jochnick

Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka samt snabba och stora flöden. Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i jordbrukslandskapet från södra Sverige upp till Mälardalen för att vinna odlingsmark och trygga livsmedelsförsörjningen.

 

Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av hur man kan förhöja odlingslandskapets värden med våtmarker.

Programinnehåll

• Bakgrund och beskrivning av de besökta våtmarksplatserna
• Var passar våtmarker i skogs- och jordbrukslandskapet?
• Våtmarkers funktion och nytta
• Betesmarker och våtmarkers nyttiga samverkanseffekter
• Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
• Anläggningsstöd och skötselersättningar
• Information från Greppa Näringen och LRF

Praktiska detaljer

Samlingsplats: Parkering på gården Basthagen, ca 3 km norr om Bie, Katrineholms kommun.

Vägbeskrivning: https://kartor.eniro.se/m/YnBeZ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi träffas först på Basthagens gårdsplan. Därifrån vandrar vi några hundra meter för att titta på Jonas Claessons nyanlagda våtmark på cirka 4,5 hektar.

Medverkande

Jonas Claesson markägare,
Jenny Jochnick och Gordon Lindau NVVF,
Sören Eriksson våtmarkskonsult,
Magnus Boström Skogsstyrelsen,
Malin Almquist Länsstyrelsen och
Karin Oscarsson LRF Öst

Anmälan

Anmälan senast fredag 22 september till Jenny Jochnick, 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se

Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.

Logga Greppa näringen
EU-logga
Var:
Basthagen, Bie Katrineholm
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
22 sep 2023

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss