Utvärdering av projekt Skog & Historia 2001-2003 i Södermanlands län

Under åren 2001–2003 har två projektperioder genomförts av projektet Skog Historia i Södermanlands län. Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan den regionala kulturmiljövården, Riksantikvarieämbetet, Länsarbetsnämnden och Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen, varav de senare också varit projektansvariga. Drygt 100 personer har deltagit i projektet, som har haft en styrgrupp med representanter från ovanstående aktörer samt en projektledare från Skogsvårdsstyrelsen och en från Sörmlands museum. Utvärderingen syftar till att beskriva och utvärdera de båda projektperioderna för att därefter diskutera möjligheter att gå vidare in i nya projekt. Huvudområden som konfronteras mot Skog Historia är bl.a.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_10&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss