Statlig närvaro och service 2024

Det fanns 220 myndigheter och 2 749 arbetsställen i riket år 2023. Antalet statliga myndigheter har ökat med en myndighet medan antalet arbetsställen har minskat med 102 arbetsställen mellan åren 2019 och 2023. Det fanns myndigheter och arbetsställen i samtliga 21 län och 270 kommuner. Under tidsperioden har det skett en ökning av antalet myndigheter i sju län medan det har skett en minskning i lika många län. I övriga sju län var antalet myndigheter oförändrat. Störst ökning fanns i Skåne län, som ökade med fyra myndigheter, följt av Västra Götalands län som ökade med tre myndigheter. Under samma tidsperiod har antalet arbetsställen minskat i samtliga län utom i Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands och län som har ökat något.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=337&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss