Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förekomst av bekämpningsmedel i sörmländska vatten

Tidigare undersökningar har visat att bekämpningsmedelsrester förekommer i de sörmländska vattendragen. Under åren 2010–2012 genomfördes en fördjupad undersökning av sju olika vattendrag med koppling till jordbruksmark i länet. Under åren 2022–2023 genomfördes nya provtagningar för att följa upp den tidigare regionala undersökningen. Syftet var att utreda om någon förändring skett i vattendragen med avseende på mängden och antalet bekämpningsmedel. Vid jämförelse av de två undersökningarna (år 2010–2012 respektive år 2022–2023) så har toxicitetsindex minskat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=299&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss