Trädvårdsplan och inventering av hamlad lind och hassel i Gripsholms hjorthage LIFE RestoRED LIFE19/NAT/SE/000172

Historiskt har träd i Hjorthagen på Gripsholm hamlats för att ge djurfoder. Träden har både kulturhistoriska värden och naturvärden. Hamlingen har bidragit till att trädkronorna har fått väldigt speciella strukturer och ofta håligheter i stammarna. Det innebär att de har stora kultur- och naturvärden och väl värda att skyddas och vårdas. Vi undersöker här trädens nuvarande skick och möjlighet att återskapa kulturvärden men även behålla och bevara naturvärden de äldre och grova träden för med sig. Målet är att skapa förutsättningar för träden att nå maximal livslängd för att bevara naturvärden.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Inget värde angivet

Nyckelord:

  • Växter
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=204&context=32