Inventering av pollinatörer och nektarkällor i Natura 2000-området Sjösakärren, inom projektet LIFE RestoRED LIFE19/NAT/SE/000172

Inom det EU-finansierade projektet LIFE Restored har Sjösakärren, ett Natura 2000-område i Nyköpings kommun, inventerats med avseende på fjärilar och humlor genom linjetaxering, samt insekter generellt med färgskålar. Även en blombesöksräkning genomfördes i samband med övriga inventeringar. Syftet är att få en nollvärdesmätning före planerade åtgärder. Ytorna ska i ett senare skede följas upp med nya inventeringar för att undersöka hur pollinerare påverkas.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Inget värde angivet

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=202&context=32