Elfiske i Sörmländska vattendrag - Vår och höst 2023

En god kännedom om olika fiskarters utbredning är viktigt för en effektiv förvaltning, inte minst av hotade arter. Från 2023 finns två nya åtgärdsprogram beslutade av Havs- och vattenmyndigheten rörande flodnejonöga samt vimma och id. I och med detta behöver vi öka och uppdatera kunskapen om utbredningen i länet. Som ett led i detta arbete har elfiske genomförts av länsstyrelsens biologer under vår och höst 2023 i vattendragen Näveån, Buskhyttebäcken, Pinnbäcken, Trosaån, Vretaån och Bålsjöån i Nyköpings och Trosa kommun.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=281&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss