Inventering av flodkräfta i Södermanlands län 2022

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län provfiskades 13 sjöar efter flodkräfta under augusti 2022. Provfisket var en uppföljning på en tidigare inventering som genomfördes 2014 och syftet var att undersöka om flodkräftpopulationen finns kvar i de aktuella vattnen. Av de 13 sjöar som undersöktes återfanns bestånd av flodkräfta i tio av dem och tre innehöll den invasiva arten signalkräfta. Inventeringen har möjliggjorts tack vara finansiering från Världsnaturfonden WWF.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=175&context=32