Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av asp i Öljarmynnande vattendrag

Sportfiskarna har under 2021 genom finansiering av Länsstyrelsen Södermanland inventerat vattendrag som mynnar eller avvattnar Öljaren i Katrineholm och Vingåkers kommun. Projektet har genomförts i nära samarbete med berörda kommuner, markägare, arrendatorer och andra intressenter. Sportfiskarnas intention med projektet var att inventera eventuell förekomst av fiskarten asp i fem av Öljarens biflöden. Genom att öka kunskapen om aspens förekomst i dessa vattendrag kan man på ett bättre sätt planera och genomföra åtgärder som förbättrar artens lek- och uppväxtmiljöer. Syftet med projektet var att öka kunskapen om aspens förekomst i Öljarens biflöden och bidra till ett förbättrat underlag för skydd och bevarande av aspen och dess lekområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=72&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss