Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biotopkartering av Råckstaån. Åtgärdsförslag med fokus på asp (Leuciscus aspius)

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, genomförde un-der april 2022 en biotopkartering av Råckstaån i Strängnäs kommun på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Totalt 8,1 km vattendrag karterades från utloppet i Mälaren vid Läggesta till Visnaren i Åkers Styckebruk. Syftet var att med stöd av biotopkarteringsmetoden kartlägga mänsklig påverkan längs vattendraget samt ge förslag på lämpliga biotopförbättrande åt-gärder för att gynna vattenlevande arter med fokus på fiskarten asp (Leu-ciscus aspius). Kompletterande besök för inmätning samt drönarfotografering genomfördes i september 2022.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Hotade arter
 • Kulturmiljö
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=172&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss