Båtelfiske i naturreservat utmed Södermanlands kust år 2021

Länsstyrelsen i Södermanlans län genomför olika fiskeribiologiska inventeringar i länets kustvatten där syftet bland annat är att följa beståndsutvecklingen av fiskbestånden inom skyddade områden. Minskande bestånd av rovfisk i Östersjön har stor påverkan på ekosystemen och det är viktigt att följa utvecklingen för att kunna sätta in rätt åtgärder. Under hösten år 2021 genomförde VFK den första undersökningen med båtelfiske i Södermanlands län där fyra områden med marina reservat inventerades. Målsättningen var dels att testa metodiken i länet, dels få en uppfattning av fiskbeståndet i grunda havsområden. Fokus var predatorer som abborre och gädda men även åtgärdprogramsarterna id och vimma.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Friluftsliv
 • Hotade arter
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=69&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss