Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utvärdering av bekämpningsmetoder mot kotula (Cotula coronopifolia) och inventering av kotula på havsstrandängar i Nyköpings kommun 2021

Invasiva arter pekas ofta ut som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Kotula, Cotula Coronopifolia , har varit påtänkt för en nationell förteckning över invasiva växter. I Sverige förekommer arten framförallt på havsstrandängar där det också finns flera hotade och konkurrenssvaga kärlväxter. Om kotula får fäste på strandängarna är sannolikheten stor för att förlusten av biodiversitet i dessa områden kan bli omfattande. År 2019 upptäcktes kotula för första gången på två lokaler Nyköpings kommun: naturreservatet Strandstuviken och strandängen vid Horns båtvarv. Eftersom det inte finns några kända effektiva metoder för att bekämpa kotula på större skala prövade Länsstyrelsen flera bekämpningsmetoder under sommaren 2020 på kotulabestånden vid Horns båtvarv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Invasiva arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_03&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss