Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rapport Kiselalger Södermanlands län 2020

I Södermanlands län undersöktes vattenkvaliteten med hjälp av kiselalger på 10 vattendragslokaler år 2020. För statusklassning med avseende på påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening användes kiselalgsin-dexet IPS. Stödparametrarna TDI (mängden näringskrävande arter) och %PT (andelen föroreningstoleranta arter) har beaktats vid bedömningen. För sur-hetsklassning användes ACID-index. Riskflaggning för att andra typer av på-verkan, än de som IPS och ACID är utvecklade för att visa, gjordes med stödpa-rametrarna missbildningsfrekvens, antal räknade taxa och diversitet. IPS-indexet visade god status i Kilaån och Torshällaån-Eskilstunaån, men för båda ligger värdet mer eller mindre nära gränsen mot måttlig status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=26&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss