Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malprovfiske i Båven 2021 - Regional miljöövervakning

Denna rapport baseras på den inventering av mal som Rickard Gustafsson och Manfred Skog genomförde i Båven med anslutande sjöar under slutet av augusti och början av september 2021. Inventeringen är en del av den regionala miljöövervakningen av särskilt viktiga lokaler för arten som pågått sedan 2011. Metoden följde den manual som tagit fram av Naturvårdsverket (Lessmark 2011). Inventering av mal med liknande metod har genomförts i Båven vid åtta till-fällen tidigare: 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019. Rap-porter finns att tillgå via Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=39&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss