Hotas bombmurklan av granbarkborren? 2021

Rapporten är en studie kring hur allvarliga angreppen av granbarkborrar är för den hotade arten bombmurklan, som är en ansvarsart för Södermanland. Studien visar tydligt att bombmurklorna drabbas hårt av angreppen. Det är troligt att andra svampar som också är beroende av att samverka med granarnas rötter också drabbas, även vanliga matsvampar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_9&context=32