Makrofytinventeringar i Södra Kärrlången, Södermanlands län 2017-2019, med fokus på sjönajas (Najas flexilis) samt resultat av fröbanksprovtagning.

Den lilla sjön Södra Kärrlången i Strängnäs kommun är en unik sjö i Södermanlands län. Här finns en mycket rik undervattensflora, bland annat har fler än tio natearter hittats i sjön. I sjön finns den sällsynta växten sjönajas, som bara är känd från fem platser i Sverige. 2012 togs ett uppföljningsprogram fram för uppföljning av förekomsten av sjönajas och sjön har därefter inventerats vid ett flertal tillfällen. Rapporten presenterar resultaten från uppföljningen 2017–2019 med tillbakablick på tidigare år. Dessutom presenteras resultat från en fröbanksstudie. Arbetet har utförts av Hydrophyta Ekologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2020_6&context=32