Stormusslor i Södermanlands län och Kalmar län 2016

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att utveckla och utvärdera en kompletterande metodik för övervakning av stormusslor. Inventering med utslumpade provrutor (1 m2), där alla musslor inom rutan räknas och tas upp för artbestämning, skulle kunna vara en bättre och säkrare metodik för djupa och grumliga förhållanden samt för blandartsbestånd. För att få underlag till en utvärdering av metodiken med utslumpade provrutor inventerades därför lokaler i Södermanlands län och en lokal i Kalmar län, med provruta sommaren 2016. Resultatet från denna inventering presenteras i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2019_21&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss