Södermanlands väg mot digitalisering 2018

Digitala tjänster blir i allt högre grad en förutsättning för att individer, företag och offentliga organisationer ska kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med de nya möjligheter som digitaliseringen medför inom både privatliv och arbete, ökar också kraven på tillgången till en fungerande digital infrastruktur överallt i samhället. I Sörmland vill vi att alla ska ha möjlighet att kunna ta del av tjänster, information och kommunikation på lika villkor. Därför har Länsstyrelsen och Regionförbundet Sörmland tillsammans med kommunerna arbetat fram en bredbandsvision och en handlingsplan för att öka digitaliseringen i regionen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringslivsutveckling
  • Stöd inom lantbruk och landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2018__6&context=32