Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av stormusslor i Svärtaån 2013 och 2015 inom projektet Målarmusslans återkomst

Under juni 2013 och 2015 undersöktes förekomsten av tjockskalig målarmussla ( Unio crassus ) i Svärtaån, Södermanland. Inventeringarna utfördes inom projektet Målarmusslans återkomst (uc4life). Totalt 9 lokaler inventerades 2013 och samma lokaler återinventerades 2015. Fem av lokalerna var åtgärdslokaler på vilka biotopvårdande åtgärder genomfördes efter inventeringen 2013, för att stärka populationsstrukturen för tjockskalig målarmussla. Övriga fyra lokaler var referenslokaler, det vill säga lokaler där inga åtgärder genomförts. Under inventeringen 2013 plockades alla musslor upp på åtgärdslokalerna för att därefter sumpas i mjärdar uppströms lokalen och återsättas efter utförd åtgärd. Inventeringen 2015 utfördes som uppföljning efter åtgärderna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2018_8&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss