Vind i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av bottenfauna i Svärtaån, Vedaån och Vretaån 2013 och 2015 inom projektet Målarmusslans återkomst

Bottenfauna är alla de små djur som lever på eller i bottnar i olika vattenmiljöer. Det kan vara insekter, fåborstmaskar, iglar, virvelmaskar, snäckor, musslor och kräftdjur. Genom att undersöka hur mång djur och vilka arter som finns på en plats kan man få en bild av vattenförhållandena på platsen. I de tre åarna Svärtaån, Vedaån och Vretaån, som presenteras i denna rapport, finns den hotade musselarten tjockskalig målarmussla. För att förbättra miljön för musslan genomfördes 2012-2016 projektet Målarmusslans återkomst (unio crassus for Life), där restaureringsåtgärder genomfördes i dessa åar. Tjockskalig målarmussla är långlivad och har en komplicerad livscykel, där de unga musslorna lever nedgrävda i botten i flera år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2018_7&context=32