Bostadsmarknadsenkäten Södermanlands län 2018

Varje år besvarar kommunerna i länet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden och att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Boverket utformar enkätens frågor. Länsstyrelserna svarar för kontakterna med kommunerna och det regionala arbetet kring enkätinsamlingen. Detta är en sammanställning av ett urval av de svar som länets nio kommuner lämnat. Alla beskrivningar och kommentarer är kommunernas egna. Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden presenteras i en särskild rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=126&context=32