Når vi miljömålen?

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Vi lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter! Målsättningen med miljömålsarbetet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Rapporten visar att endast två av miljömålen är nära att nå i Södermanlands län till 2020. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att säkra ekosystem och ekosystemtjänster. Men kanske aldrig har viljan och ambitionen varit så stora! Sverige har lovat att bli ledande för att nå de nya hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Med en ny klimatlag har Sverige även tagit krafttag för att minska på klimatutsläppen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_3&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss