Ensamkommande barn som försvinner

Ensamkommande barn som avviker/försvinner ur myndigheternas mottagningssystem löper stor risk att exploateras. De hamnar helt utanför samhällets skyddsnät och lever en mycket osäker tillvaro. Barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer. Det är en utmaning som vi måste lösa tillsammans. Länsstyrelserna fick regeringens uppdrag att genomföra en ationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker/försvinner S2016/00634/FST). Målet med uppdraget var att berörda och ansvariga myndigheter ska få ett bättre unskapsunderlag för att vidta lämpliga åtgärder avseende dessa situationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_10&context=32