Slutrapport över länsstyrelsernas inventeringsprojekt - Länsstyrelsernas inventering av förorenade områden mellan åren 1999 och 2015

Inventeringen av potentiellt förorenade områden var klar vid årsskiftet 2015/2016. Det kan dyka upp nya objekt men genom inventeringen vet vi i stort vilka de förorenade områdena är, var de största problemen finns och hur omfattande miljöproblemen med förorenade områden är. De förorenade områdena har inventerats av länsstyrelserna enligt Metodik för inventering av förorenade områden, MIFO, som tagits fram av Naturvårdsverket. Totalt finns cirka 81 500 förorenade områden varav lite mer än 24 000 är riskklassade i klass 1-4. Objekten i riskklass 1 och 2 är prioriterade för undersökning och eventuella åtgärder. Cirka 1 000 tillhör riskklass 1 vilket innebär mycket stor risk för skador på människa och miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__8&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss