Risk- och sårbarhetsanalys 2016

Länsstyrelsen sammanställer minst vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 54 §, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7). Rapporten är en sammanställning av både tidigare arbeten och analyser som redovisats, samt till stor del även nya insikter och bedömningar från olika myndigheter i länet, och i vissa fall från nationella sektorsmyndigheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_13&context=32