Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Södermanlands län 2016-2021

Åtgärdsplanen för länets kalkningsverksamhet har uppdaterats då den förra planen 2010-2015 har gått ut. Den uppdaterade åtgärdsplanen avser perioden 2016-2021. Syftet med åtgärdsplanen är att beskriva hur den framtida kalkningsverksamheten ska utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets handbok för kalkning (2010:2). Planen ska även utgöra underlag för framtida kalkningsverksamhet med syfte att samordna, höja kvalitén, skapa enhetlig grundstruktur i verksamheten samt anpassa länets kalkningsverksamhet till den aktuella försurningssituationen. Åtgärdsplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet med kalkningsverksamheten i länet och för arbetet med miljömålen för att lindra försurningseffekterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_5&context=32