Fickbok På tal om kvinnor och män 2015 i Södermanland

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och över sina egna liv. Makt, både formell och informell, ska fördelas lika. Jämställdhetspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation, att bidra till samhällets välstånd, men också att möjliggöra för kvinnor och män att ta del av välståndet på lika villkor. Den service som kommuner, landsting och staten erbjuder ska komma alla medborgare till del och hålla samma kvalitet oavsett medborgarens kön. Jämställdhet mellan könen kan inte behandlas som en isolerad fråga vid sidan om ordinarie verksamhet. Ett jämställdhetsperspektiv måste integreras i, och genomsyra alla, politikområden och verksamheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__5&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss