Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Föräldrastöd till tonårsföräldrar – en kartläggning av arbetet i Södermanlands län

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren. Viktiga utgångspunkter för arbetet ska vara det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. För att kunna planera lämpliga insatser inom uppdraget 2015-2017 behövs ett kunskapsunderlag som belyser läget i Södermanlands län. Därför har denna kartläggning genomförts. Kartläggningen kommer att utgöra underlag för planeringen av det kommande arbetet inom uppdraget. I slutsatserna lämnas förslag på insatser inom uppdraget utifrån kartläggningens resultat och analys.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_1&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss