Alla behöver bostad- en rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2015

Sammanfattning Länets befolkning ökade med nästan 3 100 nya invånare förra året. Under hela 2000-talet har Södermanland hört till de delar av landet som har den kraftigaste befolkningstillväxten. En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för länets fortsatta tillväxt. Delmålet för regeringens bostadspolitik är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Visionen för byggandet är bland annat att nyproduktion ska komplettera befintliga områden och skapa förutsättningar för bra service och bra gemensamma miljöer. 250 000 nya bostäder ska byggas i Sverige till och med 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_9&context=32