Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lavar på kulturbyggnader - Inventering av vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasitspik

Åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet togs fram 2011 och gäller perioden 2011-2016. Programmet omfattar fyra lavarter; vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasitspik. Syftet med den här inventeringen var att få en uppfattning om utbredningen av de fyra åtgärdsprogramsarterna samt rödlistade och andra intressanta lavar i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län samt att bedöma kulturobjektens status och eventuella restaureringsbehov. Totalt har 44 objekt inventerats i Västmanlands, 33 i Uppsala, två i Stockholms och 42 i Södermanlands län. Av de fyra lavarter som eftersöktes på kulturobjekt gjordes fynd av två arter; sydlig ladlav och ladparasitspik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_6&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss