Länsstyrelsernas nationella tillsynsplan - kameraövervakning 2014

20 av landets 21 länsstyrelser har under år 2014 genomfört tillsyn enligt den gemensamma tillsynsplanen. Totalt har 195 verksamheter tillsynats och av dessa har 53 platser getts en eller flera anmärkningar på den övervakning som sker. Detta innebär att 27 % av de tillsynade platserna på ett eller flera sätt använde kameraövervakning i strid mot bestämmelserna i kameraövervakningslagen. De vanligaste anmärkningarna var att tillstånd för övervakningen saknades eller att upplysningar om övervakningen saknades. Att tillstånd finns för övervakningen och att verksamhetsutövaren tydligt informerar om den övervakning som sker är två grundläggande principer i kameraövervakningslagen. Länsstyrelserna ser därför allvarligt på dessa brister.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Kameraövervakning
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__8&context=32