Inventering av trumgräshoppa (Psophus stridulus) i Södermanland 2004-2013. - Status, hotbild och åtgärdsförslag

Under perioden 2004-2013 har trumgräshoppa (Psophus stridulus) inventerats i Södermanlands län och Södertälje kommun med syfte att kartlägga utbredningen av arten i området. Metoderna som använts har varit transekträkning och märkning-återfångst. Bakom inventeringen och huvuddelen av innehållet i denna rapport står Jan Sjöstedt. Trumgräshoppa är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige och på nationell nivå har arten minskat kraftigt. I Södermanland har det rapporterats in fynd av trumgräshoppa så långt tillbaka som 1896. En sammanställning av dessa fynd från 1896 fram till idag visar att trumgräshoppan har funnits på 29 lokaler runt om i länet. Resultatet av denna rapports inventeringar från 2005 och framåt konstaterar förekomster på 16 av dessa 29 lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_4&context=32