Svärtaåprojektet 2010-2012

Erfarenheter av praktiskt åtgärdsarbete i samarbete med lantbrukare i svärtaåns avrinningsområde Svärtaåprojektet har som målsättning att bidra till en förbättrad vattenkvalitet, både i ytvatten, i grundvatten och i Östersjön. Genom ett förtroendefullt arbete i nära samarbete med lantbrukarna i området ville vi tillsammans genomföra en mängd åtgärder för att minska förlusterna av kväve och fosfor från åkermarken samtidigt som vi ville visa att genomförda åtgärder verkligen ger effekt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_23&context=32