Skalbaggar på nyligen död tall - Inventeringsrapport 2012

Tallskogar med god tillgång på öppna solexponerade miljöer där det finns stående döda träd, har blivit ovanligt i dagens brukade skogar. Högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier är substrat som det råder stor brist på idag. Dessa substrat är avgörande för många hotade skalbaggsarters överlevnad. Sommaren 2012 genomförde Stanislav Snäll (Ento Studio Research), på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, en omfattande inventering av skalbaggar knutna till nyligen döda tallar. Syftet med inventeringen var att se vilka av de nio arter som ingår i åtgärdsprogrammet för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall som finns kvar i Södermanlands län. Under inventeringen påträffades 11 rödlistade skalbaggsarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_22&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss