Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Byggandet måste öka - om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Rapporten ”Byggandet måste öka – om bostadsmarknaden i Södermanland 2013” vänder sig till alla som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. Den utgör också länsstyrelsens årliga redovisning till Boverket och regeringen enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser. Redovisningen bygger bland annat på de uppgifter som kommunerna lämnat i årets bostadsmarknadsenkät. Länsstyrelsen i Södermanlands län har som ambition att vartannat år göra en mer omfattande analys och redovisning av läget på bostadsmarknaden i länet. Förra året gjordes en sådan och ytterligare en rapport gavs ut då, ”28 punkter för en bättre bostadsmarknad”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_10&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss