Aktuella översiktsplaner - sammanfattande redogörelse

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, mark och vatten. Detta krav ligger till grund för plan- och bygglagens ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Kommunen är huvudman för planeringen men ska samråda med staten under planeringen. Länsstyrelsen, som företrädare för staten, ska minst en gång under kommunfullmäktiges mandattid redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen och det ska framgå av redogörelsen hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsens rapport ”Aktuella översiktplaner – Sammanfattande redogörelse” är gemensam för länets nio kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_16&context=32