Sörmlandsbilder 17 - 28 punkter för en bättre bostadsmarknad

Brist på bostäder hotar Södermanlands tillväxt Södermanlands län och dess nio kommuner är en del av Sveriges snabbast växande region – Stockholm-Mälarregionen. Under tio år har bostadsproduktionen inte hållit jämna steg med befolkningstillväxten. Det råder bostadsbrist i sju av änets kommuner. En väl fungerande bostadsmarknad är en strategisk framgångsfaktor för Södermanland och ommunernas tillväxt. Utbudet av bostäder behöver öka. Förutom att byggvolymen behöver öka förväntar sig kunderna att detta sker i attraktiva utformningar och i attraktiva områden. För att främja en fungerande bostadsmarknad tillsattes under våren 2012 en bostadsberedning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_17&context=32