Riskbild Södermanland

Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys -naturolyckor. För att säkra samhällsfunktionerna till hanterbara kostnader behöver samhället klimatanpassas. Länsstyrelserna har därför fått ett regeringsuppdrag att samordna anpassningsarbetet på regional nivå. En översikt som identifierar var och i vilken omfattning som anpassningsarbetet behöver tillföras mer detaljerad kunskap om risker för naturolyckor i ett framtida klimat har därför tagits fram, vi kallar vår översikt Riskbild Södermanland. Utgångspunkten för Södermanlands län har varit att inventera och sammanställa befintligt regionalt underlag och genom statlig samverkan komplettera underlagen med expertkompetens från SMHI (Sveriges meterologiska institut) och SGI (Statens geotekniska institut).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_6&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss