Sörmlandsbilder 15. "Bygg Nu."

Under 2010 fortsatte befolkningen i Södermanland att öka, men fortfarande präglades länet av ett lågt bostadsbyggande. Bostadsbyggandet måste öka betydligt för att inte utgöra ett hinder för den positiva befolkningsutvecklingen. Ett ökat bostadsbyggande har också en koppling till befolkningens välfärdsnivå. Södermanland präglas av en stark utveckling. Det gäller befolkningsmässigt såväl som ekonomiskt. En väl fungerande bostadsmarknad är av avgörande betydelse för länets fortsatta tillväxt. De fem senaste åren har befolkningen ökat med över 9 000 personer samtidigt som enbart 3 600 nya bostäder har tillkommit. För Södermanlands län gäller det att förbereda för en befolkningsökning på närmare 100 000 personer fram till år 2040. Det ställer krav på omkring 60 000 nya bostäder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss