Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grågåsen-och dess betesskador vid Sörfjärden

Grågåspopulationen i området kring Sörfjärden har de senaste åren ökat och därmed även problemen och oron för skador på växande gröda. De skador som gässen kan orsaka för enskilda brukare är inte försumbara. Oron har också ökat att den växande populationen kan påverka andra arter negativt genom att de genom sitt bete påverkar ekosystemet till exempel vassbältets utbredning och därmed biotoper för arter beroende av vass. Det finns därför en vilja att se över hur man ska kunna följa upp utvecklingen av grågåspopulationen, skadorna på jordbruket och inverkan på andra arter. Vidare behöver ett mål definieras för hur högt betestryck som ur jordbrukets synpunkt är acceptabelt inom området och hur ett oacceptabelt högt betes- och skadetryck från gässen ska motverkas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_5&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss