Rapport 2010-5 Inventering av tjockskalig målarmussla 2007-2008

Stormusselinventeringar inom Södermanlands län har gjorts vid ett flera tillfällen under den senaste tioårsperioden (Lundberg von Proschwitz 2004; Nekoro Sundström 2005a och b). Dessa inventeringar har syftat till att sprida ljus över hur de olika arterna av stormusslor finns spridda i länets vattensystem. För att komplettera kunskapen om stormusslornas utbredning, på djupa och svårinventerade lokaler, gjordes under sommaren 2007 och 2008 en dykinventering, med fokus på den rödlistade arten tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Resultatet från denna undersökning ger en delvis förändrad bild av statusen för tjockskalig målarmussla. Inom Kilaåsystemet och Svärtaåsystemet bekräftade undersökningen artens tidigare kända utbredning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_5&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss