Öka bostadsbyggandet– analys av bostadsmarknaden i Södermanland

Årets bostadsmarknadsanalys understryker ånyo vikten av ett ökat bostadsbyggande. För att bostadsbyggande ska vara i nivå med befolkningsutvecklingen krävs en mycket stark ökning motsvarande två till tre gånger nuvarande volym per år fram till 2020. Sker inte detta finns en uppenbar risk att länets positiva befolkningssiffror stagnerar. Bostadsbyggandet har i 15 år legat på en nivå som inte tillgodoser de långsiktiga behoven såväl i Södermanland som i riket. Bostadsanalysen visar att detta förhållande är särskilt tydligt i länet. Bostadsbyggandet i Södermanland har inte enbart varit extremt lågt det senaste året, det har varit lågt i mer än 15 år. I riket byggs det relativt sett dubbelt så många lägenheter som i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Infrastruktur
  • Integration
  • Kulturmiljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_11&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss